Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

21/05/2012 Διεθνές Forum για τη Δορυφορική Παρατήρηση της Γης και τη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος οργανώνει το Διεθνές Φόρουμ για τη Δορυφορική Παρατήρηση της Γης και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών στις 21-23 Μαΐου 2012 στο συνεδριακό κέντρο της Σαντορίνης.
Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ανοιχτή σε γεω-επιστήμονες και εμπειρογνώμονες που εργάζονται στον τομέα αξιολόγησης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, περιλαμβανομένων των εκπροσώπους  διαστημικών οργανισμών, ιδιοκτητών /φορέων δορυφορικών αποστολων, αρχών πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνου, χρήσεων γης, διαχείρισης υποδομών κ.λπ.
Προσκεκλημένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους όσον αφορά τη χρήση της δορυφορικής παρατήρησης της Γης στον τομέα της αξιολόγησης των κινδύνων με στόχο να συμβάλλει στην κατανόηση, μετριασμό, ετοιμότητα και διαχείριση των γεωφυσικών κινδύνων και θα συζητήσουν με τους συμμετέχοντες για την εξέλιξη οδηγών υπό προετοιμασία.
Το φόρουμ θα:
- εστιάσει στις διάφορες φάσεις της διαχείρισης κινδύνων, ιδίως τον προσδιορισμό των κινδύνων, την ποσοτικοποίηση και παρακολούθηση για την πρόληψη και την ετοιμότητα, καθώς και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τον περιορισμό των ζημιών μετά την καταστροφή.
- καλύψει πρωτίστως τους φυσικούς γεωλογικούς κινδύνους στην επιφάνεια της Γης εξετάζοντας επικινδυνότητα, κίνδυνο και επιπτώσεις για τους ακόλουθους τομείς:
Ι) Τεκτονική
ΙΙ) παράκτια πεδινή καθίζηση & αντιπλημμυρική προστασία
ΙΙΙ) Κατολισθήσεις
IV) Ηφαίστεια
V) άλλους υδρογεωλογικούς κινδύνους (όπως η διαχείριση των υπογείων υδάτων και ανενεργών ορυχείων)
- παρουσιάσει τις δυνατότητες που παρέχονται από τους ιδιοκτήτες / φορείς εκμετάλλευσης δορυφορικών αποστολών.
- παρουσιάσει υπηρεσίες που παρέχονται από τους εκπροσώπους των έργων Άμεσης Αντίδρασης, όπως η International Charter Space & Major Disasters και η GMES EMS.
- κατευθύνει τη δορυφορική παρατήρηση με βάση τεχνικές συναφείς με την αξιολόγηση του κινδύνου στην επιφάνεια της γης, όπως η ακριβής χαρτογράφηση παραμόρφωσης του εδάφους με τη χρήση τεχνικών όπως η συμβολομετρία, ο συσχετισμός εικόνων κ.λπ., η παρακολούθηση με θερμική απεικόνιση, η παρακολούθηση ατμοσφαιρικής με χρήση αισθητήρων, η παρατήρηση με βάση χαρτογράφηση αναφοράς και χαρτογράφηση κρίσης /καταστροφών.
Πηγή: www.int-eo-geo-hazard-forum-esa.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου