Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

21/06/2012 Συνέδριο AREADNE 2012


Το AREADNE (Συνέδριο Έρευνας στην Κωδικοποίηση και Αποκωδικοποίηση των Νευρωνικών Συνόλων) 2012 θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Νομικός στο ελληνικό νησί της Σαντορίνης, μεταξύ 21 και 24 Ιουνίου 2012.
Ένα από τα τρέχοντα βασικά προβλήματα στη νευρολογία είναι να γίνει κατανοητό πώς η ενεργοποίηση των μεγάλων πληθυσμών των νευρώνων οδηγεί στις υψηλότερες λειτουργίες του εγκεφάλου, που περιλαμβάνουν τη μάθηση, τη μνήμη, τη γνώση, την αντίληψη, τη δράση και τελικά τη συνειδητή επίγνωση. Ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές σε συμπεριφορά ζώων κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια έχουν αποκαλύψει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το τι πυροδοτεί την κωδικοποίηση μεμονωμένων συνόλων νευρώνων σε απομόνωση, αλλά παραμένει σε
μεγάλο βαθμό ένα μυστήριο το πώς σύνολα νευρώνων αλληλεπιδρούν για την εκτέλεση αυτών των λειτουργιών.
Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν παράσχει παγκόσμια νέες ματιές στη λειτουργία του εγκεφάλου. Οι τεχνολογίες αυτές περιλαμβάνουν τη λειτουργική μαγνητική τομογραφία, την οπτική απεικόνιση και μεθόδους χειραγώγησης, τα υψηλής ανάλυσης ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και μαγνητοεγκεφαλογραφία, και την πολυ-μικροηλεκτρόδιακή ηλεκτροφυσιολογία. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν επεκτείνει τις γνώσεις μας για τη λειτουργία του εγκεφάλου πέρα από το επίπεδο του απλού νευρώνα.
Την ίδια στιγμή, η κατανόηση μας για το πώς νευρωνικά σύνολα μεταφέρουν πληροφορίες επέτρεψε την ανάπτυξη του εγκεφάλου-μηχανής (BMI) για την ενίσχυση των ικανοτήτων των ασθενών με αισθητηριακά και κινητικά ελλείμματα. Η γνώση για το πώς νευρωνικά σύνολα κωδικοποιούν αισθητηριακά ερεθίσματα κατέστησε δυνατή την ανάπτυξη αισθητηριακών BMI για την ακρόαση και την όραση. Ομοίως, η έρευνα για το πώς νευρωνική σύνολα αποκωδικοποιούν τις προθέσεις κίνησης έχει οδηγήσει σε κινητηριακά BMI με τα οποία τα άτομα με σοβαρές κινητικές αναπηρίες μπορούν να ελέγξουν εξωτερικές συσκευές.
Σκοπός του συνεδρίου είναι να συγκεντρώσει τις κορυφές των επιστημόνων από όλο τον κόσμο για να παρουσιάσουν τα πρόσφατα συμπεράσματά τους στη λειτουργία των νευρωνικών συνόλων. Η συνάντηση θα παρέχει το ανεπίσημο,  μα εντυπωσιακό σκηνικό της Σαντορίνης στο οποίο οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συζητήσουν και να μοιραστούν τις ιδέες τους αλληλεπιδρώντας και πέρα από τις παραδοσιακές παρουσιάσεις. Το συνέδριο συνεχίζει τις κοινές προσπάθειες για το μακροπρόθεσμο έργοτης ίδρυσης Ινστιτούτου Νευρολογικής Έρευνας στην Ελλάδα για τη διεξαγωγή state-of-the-art έρευνας, συναντήσεων, παροχής  μαθημάτων, και την παροχή ενός κέντρου για την επίσκεψη επιστημόνων από όλο τον κόσμο και την αλληλεπίδρασή τυους με τους ερευνητές της Ανατολικής Μεσογείου και τους φοιτητές.
Περισσότερες Πληροφορίες: www.areadne.org/2012/home.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου