Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

04/07/2012 Continuing Medical Education Conferences: Ορθοπεδική Γραφείου και Ενημέρωση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Οργανωμένο από τους γιατρούς χωρίς εμπορική υποστήριξη το Συνέδριο Ορθοπεδική Γραφείου και Ενημέρωση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας θα προσαράξει στη Σαντορίνη στις 4 Ιουλίου 2012 (Άφιξη 14:00 - Αναχώρηση 22:00)
Το πλωτό Συνέδριο με αναχώρηση από την Ρώμη (Civitavecchia) θα ταξιδέψει στη Σαντορίνη, τη Μύκονο, την Κωνσταντινούπολη, την Έφεσο (Κουσάντασι), την Αθήνα, τη Νάπολη / Κάπρι, και θα επιστρέψει στη Ρώμη (Civitavecchia).
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
* Γενική μυοσκελετική εξέταση - Στόχοι: 1) Καθορισμός στρατηγικών για την ορθή εκτέλεση μιας μυοσκελετικής εξέτασης 2) Αναγνώριση μυοσκελετικών ανωμαλιών που διαπιστώθηκαν κατά την εξέταση 3) Διεξαγωγή μυοσκελετικής εξέτασης
* Τα ιατρικά προβλήματα σε αθλητές - Στόχοι: 1) Αναθεώρηση κοινών ιατρικών ασθενειών που
εμφανίζονται σε αθλητές. 2) Ανάπτυξη στρατηγικών για τη διαχείριση του αθλητικού πληθυσμού. 3) Συζήτηση για τις κατευθύνσεις στην επιστροφή στον αθλητισμό.
* Διασείσεις - Στόχοι: 1) Αναφορά στη νέα συναινετική δήλωση 2) Συζήτηση για τον ορισμό και τις αιτίες της διάσεισης 3) Εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την κατάλληλη αξιολόγηση και τις αποφάσεις σχετικά με τη δυνατότητα να επιστροφής στον αθλητισμό
* Περιγραφή της άσκησης - Στόχοι: 1) αξιολόγηση της ανάγκης άσκησης 2) Συζήτηση με τον ασθενή και αξιολόγηση για την προθυμία άσκησης 3) Εξοικείωση με την σύνταξη μιας συνταγής άσκησης
* Ergogenic Aids - Στόχοι: 1) Εξοικείωση με τα κοινώς χρησιμοποιούμενα βοηθήματα 2) Συζήτηση για το σκεπτικό χρήσης τους 3) Καθορισμός επωφελών ενισχύσεων 4) Συστάσεις, όταν οι ασθενείς ρωτούν για τα βοηθήματα
* Οσφυαλγία - Στόχοι: 1) Αναθεώρηση της ανατομίας της σπονδυλικής στήλης και σημαντικών νεύρων, μυών και δομών που συνήθως εμπλέκονται στην παρουσίαση του LBP 2) Επανεξέταση σχετικών ενδείξεων και  συμπτώματα στον ασθενή που παρουσιάζει LBP 3) Κατάλογος αναγνώρίσης συγκεκριμένων φυσικών ευρημάτων στον ασθενή που παρουσιάζει LBP 4) Συζήτηση για τις στρατηγικές θεραπευτικών αγωγών που διατίθενται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη
* Εξέταση Προετοιμασίας - Στόχοι: 1) Συζήτηση για το σχετικό ιστορικό και τα φυσικά ευρήματα για τη συμμετοχή σε αθλήματα 2) Αναγνώριση αντενδείξεων για συμμετοχή σε σπορ 3) Ανάπτυξη στρατηγικών για τη συμμετοχή με ορισμένες προϋποθέσεις
* Εξέταση Γόνατου και Αστράγάλου - Στόχοι: 1) Σύντομη περιγραφή ανατομίας 2) Περιγραφή κοινών τραυματισμών 3) Πραγματοποιήση της εξέτασης και περιγραφή των θεραπευτικών επιλογών.
More information: www.mceconferences.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου